Struktura organizacyjna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej w Kłodzku

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa RegulaminKomendy Powiatowej policji w Kłodzku z dnia 14 maja 2003 roku z póź. zm.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku:

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku, któremu podlegają komendanci Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Komisariatu Policji w Kudowie Zdroju,Komisariatu Policji
w Lądku Zdroju, Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, Komisariatu Policji w Polanicy Zdroju.
Komendant sprawuje nadzór nad Komisariatem Policji w Kudowie Zdroju i następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:

 1. Zespołem Kontroli,
 2. Zespołem Kadr i Szkolenia,
 3. Zespołem Prezydialnym,
 4. Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarią Tajną,
 5. Zespołem Wspomagającym,
 6. Stanowiskiem Samodzielnym do spraw Prasowo - Informacyjnych.I Zastępca Komendanta Powiatowego - nadzorujący służbę kryminalną w Komendzie
i bezpośrednio w podległych jednostkach Policji oraz sprawujący nadzór nad Komisariatami Policji w Bystrzycy Kłodzkiej i Lądku Zdroju i następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:

 1. Wydziałem Kryminalnym,
 2. Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
 3. Zespołem Informatyki i Łączności.Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadzorujący służbę prewencyjną w Komendzie i bezpośrednio podległych jednostkach Policji oraz sprawujący nadzór nad Komisariatami Policji w Nowej Rudzie i Polanicy Zdróju i następującymi komórkami organizacyjnymi Komendy:

 1. Wydziałem Prewencji.
 2. Wydziałem Ruchu Drogowego.

Wydziały i komórki organizacyjne KPP w Kłodzku:

Wydział Kryminalny
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Wydział Prewencji
Wydział Ruchu Drogowego
Zespół Kontroli
Zespół Kadr i Szkolenia
Zespół Prezydialny
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna
Zespół Informatyki i Łączności
Zespół Wspomagający
Stanowisko Samodzielne ds. Prasowo - Informacyjnych

Komisariaty, podległe KPP w Kłodzku:

Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej
Posterunek Policji w Międzylesiu
Komisariat Policji w Kudowie Zdroju
Komisariat Policji w Lądku Zdroju
Posterunek Policji w Stroniu Śląskim
Komisariat Policji w Nowej Rudzie
Posterunek Policji w Radkowie
Rewir Dzielnicowych Nowa Ruda Słupiec
Komisariat Policji w Polanicy Zdroju
Posterunek Policji w Dusznikach
Rewir Dzielnicowych w Szczytnej

Metryczka

Data publikacji 09.10.2020
Data modyfikacji 05.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Mazurowska
do góry