Praca na stanowiskach cywilnych

Komunikat o naborze na stanowisko technika w Zespole Wspomagającym KPP Kłodzko

O G Ł O S Z E N I E

 

Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

technika w Zespole Wspomagającym  w Komendzie Powiatowej Policji  w Kłodzku

liczba lub wymiar etatu :  1

 

Główne obowiązki :

  1. Prowadzenie gospodarki sprzętu techniki policyjnej,
  2. Prowadzenie gospodarki sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowo-szkoleniowego,
  3. Dostarczanie poczty do KWP we Wrocławiu,
  4. Odbieranie bloczków mandatowych i przekazywanie już zrealizowanych blankietów do Urzędu Wojewódzkiego,
  5. Odbieranie materiałów z magazynów KWP we Wrocławiu i prowadzenie obowiązującej w tym zakresie ewidencji przychodowo – rozchodowej,
  6. Dostarczanie pojazdów służbowych do stacji Obsługi Pojazdów KWP na:

      - obsługę techniczną,

      - naprawy bieżące,

      - badania techniczne,

7.   Przygotowywanie dokumentacji własnej do archiwizacji.

 

Wykształcenie:  średnie

 

Wymagania konieczne:

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność współpracy,

 - prawidłowa organizacja pracy własnej,

- prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podanie o pracę i życiorys zawodowy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  rekrutacji.

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo 

  popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie.

 

Dokumenty należy składać w terminie do:  15.10.2020 roku 

 pod adresem :  Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

 ul. Pl. Chopina 2 
57-300 Kłodzko

Biuro Podawcze pok. 04A

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani o terminie dalszego postępowania naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną  Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone jako nie spełniające wymogów formalnych, 

Proponowane wynagrodzenie miesięczne –   2.822,85 zł. brutto miesięcznie + dodatek stażowy.

 

 

Agnieszka Michalska

Zespół Kadr Szkolenia i Prezydialny

KPP w Kłodzku

Telefon kontaktowy:

478752236

 

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
do góry