Kierownictwo Komendy Powiatowej w Kłodzku - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Powiatowej w Kłodzku


 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KŁODZKU

 nadkomisarz Tomasz Ociepa

 

Nadkomisarz Tomasz Ociepa

 

 

 

 

 

 

 p.o   I  ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KŁODZKU

komisarz Piotr Danik

 

 

 

 

 

 p.o    ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KŁODZKU

nadkomisarz  Marcin Sknera

 

 

 

Kierownictwo wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku:

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału - nadkomisarz  Andrzej Choduń

p.o. Zastępca Naczelnika - aspirant sztabowy Tomasz Szubrycht

p.o. Zastępca Naczelnika - starszy aspirant Sebastian Guty

 


Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Naczelnik -  nadkomisarz Monika Hulboj

 

Wydział Prewencji 

Naczelnik – nadkomisarz Marcin Sknera
Zastępca Naczelnika – aspirant sztabowy Paweł Szewczun

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik -nadkomisarz Robert Kolano
Zastępca Naczelnika - podkomisarz  Tomasz Sasaga

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Kłodzku

sierżant sztabowy Izabela Kimla

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

podinspektor Wioletta Martuszewska

 

Zespół Kontroli

podinspektor Sylwia Przybycień

podinspektor Jacek Staroń

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych

Inspektor - Zuzanna Sobczak

 

Zespół Informatyki i Łączności

Starszy informatyk - Marian Misiaszek

 

Zespół Wspomagający

Inspektor - Dorota Kłonowska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIEROWNICTWO JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

 

Komisariat Policji w Bystrzycy Kłodzkiej

Komendant - nadkomisarz  Paweł Przybycień

Zastępca Komendanta- starszy aspirant Grzegorz Kucfir

 

Posterunek Policji w Międzylesiu

Kierownik - aspirant sztabowy Paweł Małek

 

Komisariat Policji w Kudowie Zdroju

Komendant - aspirant Filip Paszczyk
Zastępca Komendanta - aspirant sztabowy Adam Bobula

 

Komisariat Policji w Lądku Zdroju

Komendant  - podkomisarz  Przemysław Płaskoń

Zastępca Komendanta - aspirant sztabowy  Marcin Goc

 

Posterunek Policji w Stroniu Śląskim

Kierownik -aspirant sztabowy Bogusław Bryk

 

Komisariat Policji w Nowej Rudzie

Komendant -młodszy inspektor. Arkadiusz Michalski

Zastępca Komendanta - nadkomiasarz  Wojciech Zaręba

 

Posterunek Policji w Radkowie

Kierownik - starszy aspirant Patrycja Dąbrowna

 

Komisariat Policji w Polanicy Zdroju

Komendant - podinspektor  Krzysztof Baran

Zastępca Komendanta - nadkomisarz Daniel Woźniak

 

 

Rewir Dzielnicowych w Szczytnej

Kierownik - aspirant sztabowy Bartłomiej Cygnarowicz

 

Posterunek Policji w Dusznikach Zdroju

Kierownik - młodszy aspirant Paweł Michoń

Metryczka

Data publikacji : 09.10.2020
Data modyfikacji : 11.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Mazurowska Zespół Informatyki i Łączności KPP Kłodzko
Osoba modyfikująca informację:
Wioletta Martuszewska
do góry